Czy warto studiować Architekturę Krajobrazu II stopnia?

Architektura

Studia drugiego stopnia na Architekturze Krajobrazu pozwalają zdobyć niezbędną wiedzę, zarówno teoretyczną, jak i praktyczną, która pozwala wykonywać przyszły zawód. Obecnie kierunek ten jest oferowany przez różne uczelnie, jednakże Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania to gwarancja tego, że poszerzymy kompetencje i posiądziemy umiejętności praktyczne, tak niezbędne w przyszłym zawodzie. Studia drugiego stopnia stanowią rozszerzenie programu studiów pierwszego stopnia i odpowiednio przygotowują do podjęcia pracy.

Sam tytuł magistra inżyniera architektury krajobrazu otwiera szereg możliwości i jest niezwykle pożądany przez pracodawców.

Jak wygląda program studiów II stopnia na Architekturze Krajobrazu?

Na studiach drugiego stopnia poszerzysz swoją wiedzę z zakresu kształtowania krajobrazu otoczenia. Mało tego, będziesz mógł zdobywać kompetencje, jeśli chodzi o projektowanie parków, przestrzeni dla pieszych, stref zielonych i nie tylko. Program studiów kładzie również nacisk na działania z zakresu projektowania w przestrzeniach rewitalizowanych i nie tylko. Wykonanie analizy i oceny uwarunkowań przestrzennych, kulturowych, przyrodniczych w odniesieniu do projektowania różnych obszarów nie będzie już stanowiło dla absolwentów żadnego problemu. Studia drugiego stopnia Architektura Krajobrazu uczą dokładnie opracowywać projekty w taki sposób, by były one zgodne z planami zagospodarowania przestrzennego. Tym samym, projektując przestrzeń, już dokładnie się wie, co i jak zaplanować, biorąc pod uwagę szereg różnych czynników. Magister inżynier architektury krajobrazu umie współpracować z innymi specjalistami zaangażowanymi w określony projekt i jest gotowy do kierowania i nadzorowania nad pracami. Umie on zarządzać poszczególnymi jednostkami na każdym etapie – od projektu, poprzez budowę, aż po pielęgnację. Studia II stopnia na Architekturze Krajobrazu w WSEiZ to również okazja do opanowania najnowszego oprogramowania za pomocą których z łatwością stworzysz nawet najbardziej wymagające projekty. Plan zajęć uwzględnia również zajęcia o sprzedaży i wdrażaniu poszczególnych realizacji.

Perspektywy po Architekturze Krajobrazu

Obecnie zapotrzebowanie na architektów krajobrazu jest naprawdę spore, zwłaszcza jeśli posiada się dyplom ukończenia odpowiednich studiów. Absolwenci studiów II stopnia na kierunku Architektura Krajobrazu bezproblemowo znajdą zatrudnienie w firmach specjalizujących się w projektowaniu krajobrazu, w jego budowie i pielęgnacji przestrzeni. Również pracownie projektowe, które zajmują się zagospodarowaniem obiektów architektury krajobrazu, poszukują specjalistów. Zastanawiając się nad perspektywami po studiach, warto wspomnieć o wszelkiego rodzaju firmach produkcyjnych bezpośrednio związanych z architekturą krajobrazu. Instytucje badawcze, parki narodowe i krajobrazowe również są otwarte na absolwentów tego kierunku. Magister inżynier architektury krajobrazu może aplikować do jednostek samorządowych, które zajmują się architekturą krajobrazu, ale też firm pielęgnujących i realizujących poszczególne obiekty. Wszystkie te pomysły to zaledwie cześć możliwości. Nie należy zapominać, że absolwenci studiów II stopnia Architektury Krajobrazu bardzo często zakładają własne firmy projektowe, w ramach których się rozwijają skrzydła.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *