Wszystko, co powinieneś wiedzieć o mediacji

Postępowania sądowe bywają niezwykle stresujące, kosztowne oraz potrafią trwać nawet wiele lat. Wydłużający się czas postepowania związany jest z brakami kadrowymi w sądownictwie. Okazuje się jednak, że proces to niejedyna droga do rozstrzygnięcia konfliktu – alternatywą jest mediacja. Na czym ona polega i kiedy warto z niej skorzystać?

Mediacja – co to? Definicja i funkcje

Co to jest mediacja: tym terminem określa się rozmowę dwóch stron sporu, w której zainteresowani dążą do rozwiązania konfliktu, a także ustalenia warunków pojednania. W dyskusji uczestniczy mediator, czyli osoba, której zadaniem jest upewnienie się, że obie strony są usatysfakcjonowane wypracowanymi zasadami porozumienia lub przynajmniej w pełni je akceptują.

Warto podkreślić, że mediacja jest możliwa tylko wówczas. gdy strony sporu są na równi zaangażowane w chęć rozstrzygnięcia konfliktu. Wyróżnia się następujące zasady mediacji:

 • dobrowolność – obie strony wyrażają chęć na udział w procesie mediacyjnym i mają prawo wycofać zgodę w każdym etapie jego trwania,
 • bezstronność – mediator powinien traktować obie strony w taki sam sposób,
 • poufność – przebieg mediacji jest objęty tajemnicą,
 • neutralność – mediator nie może proponować stronom własnych pomysłów na rozwiązanie sporu,
 • akceptowalność – każda ze stron powinna wyrazić zgodę na wypracowane metody rozwiązania konfliktu.

Co to jest mediacja i kiedy warto jej użyć?

Warto podkreślić, że mediacja to rozwiązanie, które można wykorzystać zarówno przed postępowaniem sądowym, jak i w jego trakcie. Mediator może rozpocząć działania z ramienia Sądu lub na podstawie umowy o mediację. Rozwiązanie to daje szansę stronom na czynny udział w postepowaniu i ustalenie warunków, które będą akceptowalne dla obu stron.

Procedurę mediacji można uruchomić w każdej sprawie cywilnej, czyli takiej, w której może dojść do ugody za porozumieniem obu stron. Szczególnie często wykorzystywana jest przy sprawach związanych z:

 • nieterminową spłatą zadłużenia,
 • zniesieniem współwłasności,
 • podziałem majątku,
 • uregulowaniem należności w związku z nawiązanym stosunkiem pracy.

Jak wygląda mediacja podczas sprawy rozwodowej?

Zasady mediacji są również wykorzystywane w trakcie spraw rozwodowych lub dotyczących separacji małżonków. Jej celem jest wówczas wypracowanie możliwych do przyjęcia zasad w zakresie:

 • miejsca zamieszkania małżonków i dziecka,
 • ustalenia alimentów i innych kwestii finansowych,
 • kontaktów dziecka z rodzicami i dalszą rodziną,
 • zasad wychowania i wpajanych dzieciom wartości.

Potrzebujesz profesjonalnego wsparcia w procesie sądowym lub podczas mediacji?

Mediacja to złożony proces, który wymaga doświadczenia i odpowiedniego poprowadzenia. Jeśli potrzebujesz wsparcia w tym zakresie lub nie udało Ci się zakończyć sporu w polubowny sposób, zgłoś się do kancelarii adwokackiej ZS Adwokaci: https://zsadwokaci.pl/oferta-dla-klienta-indywidualnego/mediacje-negocjacje-polubowne-rozwiazywanie-sporow/. Bez względu na obraną drogę. specjaliści pomogą Ci rozwiązać konflikt i wypracować satysfakcjonujące warunki porozumienia czy sprawy z orzeczeniem o winie.