Specjalne strefy ekonomiczne (SSE) a działalność gospodarcza

Strefa SSE


Specjalna strefa ekonomiczna (SSE) – to wydzielona część terytorium kraju, w której działalność gospodarcza może być prowadzona na preferencyjnych warunkach, tj. przedsiębiorstwom, które uzyskały zezwolenie na działalność w strefie przysługuje pomoc publiczna w formie zwolnienia podatkowego.

Specjalne strefy ekonomiczne i ich odpowiedniki (np. obszary wolnocłowe) istnieją na świecie. W latach 80 i 90 XX wieku pojawiły się w Europie Środkowo-Wschodniej w tym Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji.

Preferencyjne warunki strefy ekonomicznej SSE – zwolnienia.

I tak w Polsce zwolnienie dotyczy podatku dochodowego, a w niektórych gminach także z podatku od nieruchomości. Powyższe oznacza, że inwestor prowadzący działalność gospodarczą w strefie może nie płacić podatku dochodowego przez ustalony okres czasu. Inwestycja w specjalnych strefach związana jest również z możliwością zakupu gruntów np. uzbrojonych działek w preferencyjnych cenach wraz z dojazdem oraz inną ważną z punktu widzenia przedsiębiorcy infrastrukturą.

Powyższe czyni opisane miejsca jako obszary atrakcyjne dla prowadzenia działalności gospodarczej, w taki sposób aby ściągnąć do nich jak najwięcej firm i związanych z nimi inwestycji. Polska prowadząc politykę gospodarczą, szuka sposobów na pobudzenie rozwoju swej gospodarki, zaś tworzenie opisanych stref pozwala na konkurencję o inwestorów z innymi państwami jak również jest elementem polityki regionalnej, w zakresie terenów uboższych i mniej rozwiniętych.

Specjalne strefy ekonomiczne na początku ukierunkowane były na wsparcie i rozwój produkcji eksportowej. Obecnie to nowe miejsca pracy, miejsca rozwoju określonych branż jak również stworzenie miejsca dla innowacji gospodarki. W naszym kraju powstało 14 specjalnych stref ekonomicznych, które przyczyniły się do podźwignięcia tych miast i powiatów, w których zostały zlokalizowane po 1990 r. Jako przykład niech posłuży Wałbrzych i okolice, gdzie zamknięto w latach 90-tych kopalnie węgla i wiele fabryk, w tamtejszej strefie powstało ponad 30 tyś. miejsc pracy.

Zagraniczne inwestycje w Polsce

Ponadto w późniejszym czasie polskie specjalne strefy ekonomiczne stały się dla zagranicznych firm jedną z podstawowych zachęt do inwestowania, a były też przypadki, że właśnie one przesądzały o tym, że dany inwestor zdecydował się na Polskę, mowa międzynarodowych koncernach np. General Motors, Toyota czy Indesit.

Specjalne strefy ekonomiczne jednocześnie posiadały warunki do rozwoju firm z polskim kapitałem, takie przedsiębiorstwa stanowią spory procent spółek, które tam zainwestowały.
Pamiętać jednak należy, że istnienie specjalnych stref ekonomicznych jest określone w czasie i w Polsce pierwotnie był to okres do 2020 roku. W obliczu różnych zawirowań gospodarczych, kryzysu strefy euro i zbyt niskiej stopy inwestycji prywatnych w Polsce Ministerstwo Gospodarki uznało, że należy wydłużyć ich działanie o 6 lat. Podobnego zdania jest Państwowa Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych wraz z ekonomistami, opowiadającymi się za przedłużeniem ich istnienia. Jako jeden z argumentów, który ma przemawiać to ściąganie kapitału zagranicznego, który powinniśmy dłużej utrzymywać, gdyż konkurencja między krajami w tym zakresie jest obecnie bardzo ostra.


Na zakończenia warto dodać, że każdorazowo zostaje wydana decyzja o wsparciu, wydawana na wniosek przedsiębiorcy, w której zostaje określony okres jej obowiązywania, przedmiot działalności gospodarczej, jak również warunki, które przedsiębiorca zobowiązany jest spełnić. Decyzja jest w imieniu ministra właściwego ds. gospodarki (obecnie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii), przez zarządzających Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi na obszarach wskazanych w rozporządzeniu do ustawy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *